sparning

SPÅRINTRESSERAD?

Har du blodhund och är intresserad av att komma igång med spårning?
Ta kontakt med mig så kan jag slussa dig och din hund vidare till spårkunniga och spåraktiva blodhundsmänniskor.