kennelSagio

Namnet Sagio kommer från latinet och betyder "Jag spårar".

Jag som innehar kenneln heter Sabina och bor i sydvästra delen av Skåne, strax utanför Lund, mellan Dalby och Torna Hällestad. Jag har i stort sett alltid varit omgiven av hundar och från 1975 har det varit blodhundar. Ända från första mötet med dessa magnifika hundar har jag varit hängiven beundrare av rasen och fascineras fortfarande dagligen av dem.

Min uppfödning är sparsam, många år hinner gå mellan kullarna. Mitt avelsmål är att föda upp blodhundar av högsta kvalitet, rastypiska, med det bästa temperamentet och en utomordentlig arbetsförmåga. Vid de sällsynta tillfällen en kull föds här kan du vara säker på att föräldrarna är valda med största omsorg.

Om du vill ha mer information om blodhundar och / eller mina hundar får du gärna ta kontakt med mig:

Sabina Swahn
Dalby 781
247 95 Torna Hällestad
Telefon: 046 - 530 34, 0705 15 30 34
E-post: sabina.swahn@lsn.se
Hemsida: sagio.se


Copyright Sabina Swahn. All rights reserved.
Sidan senast ändrad 23-aug-09